2022 – året hvor en ny tidsregning starter i NOMAS

Gjenvinningsanlegget - NOMAS' månelanding

Bærekraftig utvikling er et komplekst begrep. Uttrykket rommer både en miljømessig, økonomisk og sosial dimensjon.  I tiden vi lever i skal de fleste former for ressursutnytting være bærekraftig. Bedrifter, offentlige myndigheter og norsk organisasjonsliv – «alle» bekjenner seg til prinsippet om bærekraftig utvikling. Men hva menes egentlig med begrepet? Hvordan fylle det med konkret innhold? […]

Gjenvinning og ombruk er jobb nr.1

Nytt gjenvinningsanlegg på Ryghkollen

Skrevet av Ole Petter Diseth Europakommisjonen la 11. desember 2019 frem en melding for EUs grønne vekststrategi – den såkalte «European Green Deal». Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre politikkutforming. I forbindelse med lanseringen forpliktet EU-kommisjonen (og […]