Etikk

Våre Etiske Retningslinjer er utviklet med utgangspunkt i NOMAS` verdier, og definerer hvordan vi skal opptre overfor kollegaer, kunder og samfunnet forøvrig. Retningslinjene gir ansatte i NOMAS konkret innføring i hvordan vi skal handle i møte med ulike etiske dilemmaer og problemstillinger. Våre Etiske Retningslinjer kan leses her.