Massehåndtering

NOMAS leverer tjenester som:

Ressurshåndtering og bærekraftig masseforvaltning

Med tjenesten NOMAS Rådgivning hjelper vi deg å finne forbedringer og dermed optimalisere ressursene i retning av en sirkulær økonomi. Vi ser på prosjektet ditt som en helhet hvor vi følger masseforvaltningen hele veien – fra produksjon til gjenvinning. I forlengelse kan viktige besparelser, forbedringer og bærekraftige optimaliseringer identifiseres. Til glede både for både din prosjektøkonomi og miljøet.

Tron Gevelt
Produkt- og markedsutvikler

970 11 046
tron.gevelt@nomas.no

Vasking av sand

Vasking av grusforekomster til betongtilslag

Etter en omfattende vaske- og sorteringsprosess går forekomsten inn i betongproduksjonen som en fullverdig råvare.

Knusing av stein til betongtilslag m/mobile knuseverk

Vår moderne park av mobile enheter gjør at vi med stor fleksibilitet kan sette inn store ressurser etter behov.

Sortering av gravemasser

Store utbyggingsprosjekter frigir mye stein og gravemasser. God sortering av massene øker mulighetene for gjenvinning og gir tilbake høyverdige råstoffer som ellers hadde blitt deponert.

Sikting av rene og forurensede masser ute i prosjekt

En effektiv og riktig bruk av masser gir stor gevinst på det enkelte prosjekts miljøregnskap. Sikting ute i prosjekt spiller en tilsvarende viktig rolle for å få regnskapet til å gå opp.