Verdier og kultur

Vi er stolte av vår arbeidskultur. Det er menneskene i NOMAS som skaper denne, og når vi trives på jobb, trives også kundene. Litt forenklet sagt – kunden er vår øverste sjef. Et felles sett med verdier bidrar til å sikre at vi tar gode beslutninger og har det bra på jobb.

For å sikre en sterk kultur hvor alle drar i samme retning, har vi utarbeidet tre unike NOMAS-verdier. Disse er ryggraden i bedriftskulturen vår.