FNs bærekraftsmål

NOMAS slutter opp om FNs 17 bærekraftsmål og arbeider løpende for å omsette målene i konkrete tiltak. Ut fra de tre hoveddimensjonene Økonomi, Sosiale Forhold og Klima og Miljø er følgende bærekraftsmål pekt ut som særlig relevante for NOMAS virksomhet:​​

  • Mål   8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst​
  • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn​
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon​
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene​


​I tillegg betrakter vi mål nr. 17 som en naturlig bro mellom de andre målene: «Samarbeid for å nå målene». ​ NOMAS er medlem i verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, UN Global Compact Norge. Her deltar vi aktivt i organisasjonens ulike løsningsplattformer, nettverk og workshops.