Massetransport

Transport av masser og maskiner er viktig i bygg- og anleggsbransjen. Rettidig henting og levering er en betydningsfull del av verdikjeden, og bidrar til å unngå produksjonsavbrudd. Lang og bred erfaring har lært oss å løse både store og komplekse oppdrag. I tillegg til oppdrag for eget konsern utfører vi arbeid for offentlig sektor og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet.

Vi har:

  • Tippbiler
  • El-lastebiler
  • Krokbiler
  • Feiebil
  • Støvdemping med Dustex