Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

NOMAS` fremste mål er at alle skal komme TRYGT HJEM hver dag – vi har en klar nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen. Det betyr at sikkerhetsarbeidet er en integrert del av driften vår. Alle avvik og uønskede hendelser blir rapportert inn i vårt internsystem for videre behandling og oppfølging.

Effektivt HMS-arbeid handler om gode og trygge arbeidsrutiner, riktig opplæring og nødvendig verneutstyr. Det handler om å ta alle ansattes arbeidssituasjon på alvor. Hver dag.