Om NOMAS

Tuva Rooth

Store samferdselsprosjekter skaper tilsvarende store mengder overskuddsmasser. I perioden 2020-2030 vil store samferdselsprosjekt i Oslo-regionen alene generere mer enn 32 millioner m3 gravemasser.

Dagens tilnærming til masseforvaltning innebærer at ofte fullt brukbare masser går ut av verdikjeden, og transporteres rett på deponi. Praksisen hindrer effektiv gjenbruk i anleggsprosjekt med masseunderskudd, tvinger frem uønsket bruk av jomfruelige masser.

Mangfold og sterke eiere gir fremdrift

NOMAS tar imot og behandler masser med opphav både i anleggsprosjekt og fra industriproduksjon. Fra våre anlegg på Ryghkollen i Drammen kommune og Hoensmarka i Øvre Eiker driver vi en betydelig egenproduksjon av ulike masseprodukter for proffmarkedet. I tillegg leverer vi et bredt spekter av tjenester innenfor masseforvaltning-faget, med avsetning både i eget konsern og i B2B-markedet for øvrig.

Som egen divisjon i en av Norges største anleggsvirksomheter er det kort vei til noen av landets sterkeste fagmiljøer innen sektoren.

NOMAS` hovedoppgave er å bidra til at vi får et samfunn der gode masser brukes om igjen, eller blir til nye produkter. På den måten vil NOMAS bidra til at verdifulle naturverdier går tilbake i kretsløpet, hvor de hører hjemme.

Forretningsprinsipp

Tilgjengelighet, leveransesikkerhet og kvalitet er utgangspunktet i alt vi gjør i NOMAS. Hos oss begynner og slutter arbeidet hos våre kunder. Gjennom hele verdikjeden har vi kundenes behov av bærekraftige produkter og tjenester i sentrum.

Hva vi tilbyr «i retur» er kompetanse, trygghet og solid håndtering av ressursene helt frem til mål.

Vi kaller det bærekraft satt i system.