Om NOMAS

Tuva Rooth

NOMAS – Norsk Massehåndtering AS, er et datterselskap av en av Norges største anleggsvirksomheter, Infra Group. Vi er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, sand, pukk og grus.

Fra våre masseuttak på Ryghkollen i Drammen kommune og Hoensmarka i Øvre Eiker produseres og selges en rekke forskjellige typer naturlig sand, pukk og grusprodukter, både til betongproduksjon og til samferdselsindustrien. Vi bruker store ressurser på kvalitetskontroll og testing, og har gjennom mange års drift opparbeidet rutiner og kompetanse som alltid sikrer kunden rett kvalitet til rett prosjekt.

NOMAS` hovedoppgave er å bidra til at vi får et samfunn der gode masser brukes om igjen, eller blir til nye produkter. På den måten vil NOMAS bidra til at verdifulle naturverdier går tilbake i kretsløpet, hvor de hører hjemme.

 

Gjenbruk av masser i en sirkulær økonomi

Vi har gått til innkjøp av et spesialtilpasset gjenvinningsanlegg for gravemasser som blir operativt i løpet av 2023. Bakgrunnen for satsningen er storsamfunnet og markedets presserende behov for å sikre en forsvarlig og mer ressurseffektiv håndtering av jord- og steinmasser som ivaretar både miljø-, klima- og arealhensyn.

Gjennom vårt nye, høyteknologiske gjenvinningsanlegg satser NOMAS stort på gjenvinning og resirkulering av overskuddsmasser. Ved å gjenbruke overskuddsmasser kan vi begrense uttaket av nye masser, beslaglegge færre nye arealer, redusere klimagassutslipp og forurensning – i tråd med prinsippene i en sirkulær økonomi.