Bærekraft

Et handlekraftens tiår

Årene mellom 2020 og 2030 karakteriseres av de fleste bærekraftengasjerte som et handlingens tiår. Tiden er kommet for verden til å gå fra ord til handling, forflytte seg fra lineære til sirkulære forretningsmodeller.

For å skape konkrete resultater ut av FNs 17 bærekraftsmål har næringslivet en sentral rolle, og gjenvinningsbransjen kanskje den aller mest sentrale. Både sammen og alene har vi et ansvar for å få ting til å skje, bringe nyord som «det grønne skiftet» og «bærekraftig utvikling» over i det virkelige liv.

Kunnskapsminister Guri Melby på besøk hos NOMAS' hovedkontor i Mjøndalen, Drammen kommune.

NOMAS og bærekraft

NOMAS bidrar i hovedsak til en mer bærekraftig framtid gjennom:

  • vår kjernevirksomhet – ved løpende å utrede og investere i ny, grønn teknologi og utslippsfrie driftsløsninger
  • vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte

For å bidra best mulig arbeider vi hele tiden for å forstå hvilken klimapåvirkning vår virksomhet har, sette inn tiltak der det er behov, og sørge for tett oppfølging av disse. Uavhengig av om vår påvirkning er positiv eller negativ praktiserer vi full åpenhet om begge dimensjoner: Ærlighet er en helt grunnleggende del av vår forbedrings – og prestasjonskultur.

Aktivt samfunnsansvar​

NOMAS` samfunnsansvar- og bærekraftarbeid baseres på den kunnskap og de spørsmål og problemstillinger som er vesentlige for vår nærmeste omverden: egne medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere, naboer, politikere og forvaltning for øvrig. Aktuelle budskap og løpende informasjon om vårt bærekraftsarbeid kommuniseres jevnlig. Medarbeidersamtaler, kunde- og leverandørsamtaler, nabomøter, medie- og myndighetskontakt er eksempler på disse dialogene.

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på konsernets hjemmesider.

FoU – et naturlig omdreiningspunkt for bærekraftig utvikling​

NOMAS` kompetansemiljø skal være en ressurs for alle med behov for bærekraftig håndtering av masser. Sentralt i dette arbeidet er vår satsning på FoU. Vårt laboratorium ved hovedkontoret på Ryghkollen jobber daglig med prøvetaking til interne formål.  Analyseresultatene omsettes løpende i den daglige driften – hvor de bidrar til forutsigbar behandlingskapasitet, effektive prosesser og trygg dokumentasjon.

I løpet av 2022 vil laboratoriet oppskaleres ytterligere, få utvidet analysekapasitet innenfor områdene betong, vei og asfalt. I forlengelse av utvidelsen vil NOMAS kunne tilby enkelte analysetjenester også for eksterne kunder. Henvendelser rettes til laboratorieleder Mona Teigen:

Epost: mona.kristine.teigen@nomas.no Telefon: 975 40 535

Mona Teigen

Mona Kristine Teigen
Laboratorieleder

975 40 535
mona.kristine.teigen@nomas.no