Bærekraft

Et handlekraftens tiår

Årene mellom 2020 og 2030 karakteriseres av de fleste bærekraftengasjerte som et handlingens tiår. Tiden er kommet for verden til å gå fra ord til handling, forflytte seg fra lineære til sirkulære forretningsmodeller.

For å skape konkrete resultater ut av FNs 17 bærekraftsmål har næringslivet en sentral rolle, og gjenvinningsbransjen kanskje den aller mest sentrale. Både sammen og alene har vi et ansvar for å få ting til å skje, bringe nyord som «det grønne skiftet» og «bærekraftig utvikling» over i det virkelige liv.

Kunnskapsminister Guri Melby på besøk hos NOMAS' hovedkontor i Mjøndalen, Drammen kommune.

European Green Deal, EUs taksonomi, bærekraftig utvikling

Begrepene og de kommende regelverkene knyttet til EU (og dermed også Norge via EØS-avtalen) sitt store mål om at det skal være minimum 70 prosent gjenvinning av bygge, rive og gravefall innen 2030, er like mange som de er komplekse. I dette nye farvannet opplever mange det som utfordrende å manøvrere riktig. Med sin spisskompetanse bistår NOMAS sine kunder i å bryte materien ned i mål og planer, med et naturlig tyngdepunkt i det viktige området «massehåndtering-planer».

Aktivt samfunnsansvar​

NOMAS` samfunnsansvar- og bærekraftarbeid baseres på den kunnskap og de spørsmål og problemstillinger som er vesentlige for vår nærmeste omverden: egne medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere, naboer, politikere og forvaltning for øvrig. Fokusområdene fanges opp i kontinuerlige dialoger som er viktige for oss for til enhver tid å være relevante – gjennom aktuelle budskap og løpende informasjon om vårt bærekraftsarbeid. Medarbeidersamtaler, kunde- og leverandørsamtaler, nabomøter, medie- og myndighetskontakt er eksempler på disse dialogene.

FoU – et naturlig omdreiningspunkt for bærekraftig utvikling​

NOMAS` kompetansemiljø skal være en ressurs for alle med behov for bærekraftig håndtering av masser. Sentralt i dette arbeidet er vår satsning innenfor FoU. I tillegg til løpende analysearbeid ved vår interne lab jobber vi for å etablere vårt eget forskningssenter, med en målsetning om at dette skal være operativt innen 2023. Analyseresultatene omsettes løpende i den daglige driften – hvor de bidrar til forutsigbar behandlingskapasitet, effektive prosesser og trygg dokumentasjon.