22/125 Maskinkult

Benyttes blant annet til veibygging og oppfylling av grunnen/områder.