Morgendagens mineralressursforvaltning

Tuva Rooth

Mineralnæringen i Norge deles inn i kategoriene byggeråstoff, energimineraler, industrimineraler, metalliske malmer og naturstein.

Byggeråstoff er fellesbetegnelsen på mineralske råstoff til bygg- og anleggsformål, både uttak av fast fjell og løsmasser. I 2019 hadde byggeråstoff en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner, noe som utgjør 62 % av den totale omsetningen for den samlede norske mineralnæringen (Direktoratet for mineralforvaltning, Mineralstatistikk 2019, 2020).

Før jeg begynte hos NOMAS jobbet jeg med den statlige forvaltningen av disse mineralressursene. Min erfaring er at det stadig blir mer utfordrende å etablere nye uttak av mineralske forekomster som både tilfredsstiller kvalitets- og myndighetskrav, i tillegg til å være nær forbruksstedet. I mange kommuner begynner allerede tilgangen til byggeråstoff å bli knapp, mye grunnet det store forbruket (totalt ble det solgt 98 millioner tonn byggeråstoff i 2019) og nedbygging av forekomster. Det forventes derfor at det fremover vil bli økt avstand fra tilbyder av byggeråstoff til mottaker, noe som vil innebære en økning i både trafikkbelastning, forurensning og kostnader.

Samtidig ser vi samme trend i andre enden av verdikjeden; Transportavstanden mellom anleggsprosjekt og godkjent deponeringsplass for grave- og overskuddsmasser øker. Flere kommuner har allerede erkjent at de ikke er forberedt på å håndtere de enorme mengdene overskuddsmasser som er forventet å komme fra infrastrukturprosjekter de kommende årene.

NOMAS skal ta tak i disse utfordringene.

Vi skal optimalisere massehåndtering, massebalanse og utnyttelsesgrad. Vi skal bearbeide og gjenbruke overskuddsmasser og gravemasser. Vi skal utvikle produkter, teknologi, lab og logistikk.

Vi skal sette bærekraft i system.

Andre saker

Pressebilde av Lars Hæhre og Anders Høiback

HI Entreprenører endrer navn til Infra Group

Anleggskonsernet HI Entreprenører er morselskapet til Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS). Konsernet skifter nå navn til Infra Group