Med bærekraft på drakta

Du har kanskje lagt merke til den nye pin`en som har prydet jakkeslaget til en rekke myndighetspersoner det siste året? FN-pinen symboliserer FNs bærekraftsmål.

Kanskje tenker du nå at disse målene er noe som foregår langt unna din egen kommune, din egen arbeidsplass, eller at de kun representerer noe litt høyttravende som ikke berører deg og ditt.
I så fall tenker du feil.

Norge er inne i et taktskifte når det gjelder styring og ledelse av både private og offentlige virksomheter. Begrepet bærekraft er på rask vei fra politiske festtaler, og over i det virkelige liv. Men hva betyr bærekraft egentlig – for deg og meg?

Svaret er ikke opplagt.

I Opinion sin store undersøkelse «Forbruker og Bærekraft» svarer åtte av ti nordmenn at de ønsker å leve mer bærekraftig. Samtidig svarer de også at den største barrieren mot å få til dette, er at de ikke vet hva som faktisk er bærekraftig.

Litt forenklet kan man si at FNs bærekraftsmål er tuftet nettopp på dette kollektive fraværet av definisjon og forståelse. Måltavla består av 17 mål og 169 delmål, og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

I Norge skal nå bærekraftsmålene gjøres relevante for alle.

Det betyr at målene vil bli innført i hele offentlig sektor, både kommuner og statlige virksomheter. Forpliktelsen innebærer at også privat næringsliv må forholde seg til målene. Samt ikke minst de ulike retningslinjene og regelverkene som vil følge i kjølvannet av disse, etter hvert som forvaltningen tygger seg dypere ned i materien.

I NOMAS liker vi bedre å tenke på det hele som en arbeidsplan.

I løpet av høsten vil vi bryte de 17 FN-bærekraftsmålene ned til mellom tre og fem. Avgjøre hvilke vi skal jobbe videre med i våre operative planverk, og hvordan.

NOMAS NYTT vil i de kommende utgavene introdusere de mest aktuelle kandidatene – her kommer den første:

FNs bærekraftsmål 9: Innovasjon og Infrastruktur

Andre saker

Pressebilde av Lars Hæhre og Anders Høiback

HI Entreprenører endrer navn til Infra Group

Anleggskonsernet HI Entreprenører er morselskapet til Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS). Konsernet skifter nå navn til Infra Group