Denne maskinen produserer 2.000 tonn ferdigvarer om dagen

Tron Gevelt viser vaskeanlegget

NOMAS NYTT tok en prat med driftsleder Tron Gevelt om hvordan den avanserte innretningen fungerer.

Trond: La meg begynne med den delen som vi kaller «vaskeren».

– Kjør på.

– Det starter med at vi blander gode og dårlige masser i en «resept». Massene blir deretter matet inn i selve vaskeverket. Herfra fortsetter de inn i spyle- og sikteanlegget, hvorfra massene kommer ferdig spylt ut på bånd. I neste fase blir vann og sand pumpet opp og igjennom to sykloner, hvis hovedfunksjon er å separere slammet og etterpå pumpe dette over i et eget basseng. Her tilsettes et stoff som gjør at slammet synker ned, mens vannet blir brukt om igjen i produksjonen.

– Avansert! Men «vaskeren» klarer allikevel ikke brasene helt alene, er det riktig?

– Det stemmer. Etter hvert viste det seg at vaskeanlegget ikke maktet å vaske singelen helt rein.

– Og løsningen ble?

– Å montere en «skrubber»

– Som fungerer hvordan?

– Skrubberen skrur singelen oppover ved hjelp av to store aksler med «vinger». Parallelt tilsettes store mengder vann som renner nedover i massene, deretter over i en avvannings-sikt som splitter singelen i to. Dvs. splitter dem i fraksjonene «8-16» og «16-22».

– Imponerende! Og med det er jobben gjort?

– La meg legge til at slammet og avfallet blir pumpet tilbake til vaskeverket og gjennom syklonene, hvor de blir behandlet ytterligere en gang.

Andre saker

Nytt gjenvinningsanlegg på Ryghkollen

Gjenvinning og ombruk er jobb nr.1

Skrevet av Ole Petter Diseth Europakommisjonen la 11. desember 2019 frem en melding for EUs grønne vekststrategi – den såkalte «European Green

Intervju med Sunniva Rose, styremedlem i NOMAS

Hvem er Sunniva Rose? Kjernefysiker med doktorgrad i hvordan grunnstoffet Thorium kan brukes som atomkraftbrensel, strategisk salgsingeniør, foredragsholder, forskningsformidler, eller forskningstolk som