Bærekraft satt i system.

Gjennom innovasjon, kompetanse og moderne teknologi gir NOMAS «gamle» masser nytt liv.

For at verden skal kunne møte utfordringene på miljø – og klimaområdet kreves en omstilling, til sirkulære forretningsmodeller. Med bærekraftig utvikling og klimasmart råvareproduksjon som hovedsatsningsområder, er NOMAS med å drive den omstillingen.

NOMAS – vi står opp for massene!