Bærekraft satt i system.

Gjennom innovasjon, kompetanse og moderne teknologi gir NOMAS «gamle» masser nytt liv.

For at verden skal kunne møte utfordringene på miljø – og klimaområdet kreves en omstilling, til sirkulære forretningsmodeller. Som spesialisert innen bærekraftig utvikling og gjenvinning av miljømasser, er NOMAS med å drive den omstillingen.

Vi kaller det bærekraft satt i system.