Massehåndteringsplaner

Hensikten med en massehåndteringsplan er å planlegge slik at overskuddet av masser reduseres, og dermed også miljøbelastningen. Kvalitet på gjenbruk og resirkulering skal dokumenteres på en slik måte at kravene til kvalitet oppfylles.

NOMAS tilbyr rådgivning og assistanse i alle ledd av prosessen, helt frem til ferdig utfylt massehåndteringsplan.