Laboratorium

Kvalitetssikring, dokumentasjon og utvikling

I laboratoriet til NOMAS gjennomføres tester for å kontrollere at ulike typer pukk, grus og asfaltprodukter holder den kvaliteten de skal og har egenskapene som kreves til formålet de skal benyttes til.

NOMAS sitt laboratorium er plassert ved hovedkontoret vårt i Mjøndalen i Drammen kommune. Hovedoppgaven er sikring og dokumentering av kvalitet, både for våre egne varer og i form av eksterne oppdrag. Alle produktene blir testet og analysert i forhold til gjeldende standarder.

En del utstyr er på plass i lab, vi kan ta driftskontroll på stein og asfalt. Los-Angeles, Mikro Deval, kulemølle og steinknuser til mekaniske tester. Sikteprøver, densitet og flisighetsindekser på alle fraksjoner.

Innen asfalt tar vi ekstraksjon med bitumeninnhold og steinkurve, stamper Marshall og bestemmer hulrom i klosser og densitet.

I tillegg til kvalitetssikring jobber laboratoriet aktivt med produktutvikling, både internt og i samarbeid med andre bransjeaktører. Etter nærmere avtale kan laboratoriet også engasjeres som spesialistrådgiver til kontroll ute på vei/prosjekt, samt som rådgiver på resepter og valg av massetyper i forbindelse med kontrakter.